تاريخ انتشار: 18 آبان 1396 ساعت 22:34:55
طنز تلخ "گفتگو" (قسمت صدوهفدهم)


گفتم: آقاجون حسين شریعتمداری که طی سی سال گذشته به حکم ولي فقيه در راس موسسه و روزنامه کيهان قرار داشته است پس از دريافت حکم تعليق دو روزه انتشار روزنامه بدليل اقدام عليه امنيت ملی بلافاصله در مصاحبه با خبرگزاری فارس که نزديک به سپاه تعريف می شود دبير شورای عالی امنيت ملی ، دادستان و وزير ارشاد را به تخطی از راه و مرام امام حسين عليه السلام متهم کرد.
گفت: شريعتمداری مدعی شده است کیهان را فقط به این جرم توقیف کرده‌اند که خبر تهدید انصارالله علیه آل‌سعود و امارات را پوشش داده است در حالی که تيتر روزنامه کيهان خبری و به نقل نبود بلکه اشاره به طرح و برنامه سری و پنهان داشت. از آنجا که روزنامه کيهان بدليل ماهيت عمومی و صدور حکم شريعتمداری توسط رهبری نشريه حکومتی محسوب می گردد انتشار خبر مذکور به منزله افشاء برنامه پنهان حکومت قابل تفسير است.
گفتم: به همين دليل سردار پاسدار دريابان شمعخانی دبير شورای عالی امنيت ملی(بالاترين مرجع صالحه امنيتی کشور) اقدام روزنامه کيهان را بعنوان اخلال در امنيت ملی جهت صدور حکم جرم مذکور به قوه قضاييه ارجاع داده است؟
گفت: نکته اينجا است که چرا کيهان پس از ابلاغ دستور شورای عالی امنيت ملی و قوه قضاييه اينچنين دو دستگاه تحت امر ولی فقيه را در جبهه مقابل سيدالشهدا تعريف کرده است.
گفتم: يعنی حسين شريعتمداری به رويارويی آشکار و مستقيم با ولايت فقيه اقدام کرده است.
گفت: آقاجون براساس فرمان صريح حضرت امام خمينی(ره) مهمترين معيار و شاخص سنجش تبعيت و مقابله با ولايت فقيه به ميزان پايبندی مدعی به قوانين و احکام صادره از سوی دستگاه های مسئول می باشد چنانکه امام(ره) تخطی عمدی از قوانين راهنمايی و رانندگی را نيز بدليل حکومت بر اساس نظام ولايت فقيه حرام شرعی اعلام می فرمودند يا در پاسخ به فردی که قانونی را انکار کرد فرمودند: (تو غلط می کنی قانون را قبول نداری قانون تو را قبول ندارد) بنابراين حسين شريعتمدار را در تبعيت يا تقابل با نظام مبتنی بر ولايت فقيه بايد با مراجعه به قانون مندی مورد بازخوانی قرار داد بهرحال در مورد اخير متأسفانه به چيزی جز مقابله آشکار رضايت نداده است.

  تعداد بازديدها: 777
   


 این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=78607
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.