تاريخ انتشار: 23 آبان 1396 ساعت 22:17:13
"گفتگو" (قسمت صدو بیست و دوم)


گفتم: آقاجون زلزله استان کرمانشاه ضمن وارد آوردن خسارات مادی خانواده های بسياری را داغدار و در سرمای حدود صفر درجه منطقه چادر نشين کرد.
گفت: زلزله به بزرگی 7.3 ريشتر برای هر شهر و کشوری حامل ويرانی می گردد.

گفتم: اما آمار تلفات اعلامی تا اين لحظه به بيش از 400 کشته رسيده است که با حتمال افزايش همراه است واقعا بايد دستگاه های مسئول برای کاهش آسيب پذيری کشور در برابر زلزله و ساير بلايای طبيعی اقدامات جدی داشته باشند.
گفت: بله حتی از دست دادن يک هم وطن نيز ضايعه بزرگی است اما نبايد فراموش کنيم که وقوع زلزله با بزرگی بالای .7 ريشتر در گذشته با چه فجايع عظيمی همراه بود.
گفتم: يعنی بايد قدردان و به شرايط موجود رضايت داشت.
گفت: حتما بايد برای بهبود شرايط ايمنی کشور در برابر بلايای طبيعی بيش از پيش تلاش کرد اما به ياد داشته باشيم فاصله گرفتن از شرايط گذشته طی حداقل سه دهه تلاش بسياری صورت گرفته است به ياد داشته باشيم که؛
زلزله 7.2 ريشتری بوئين زهرا در 1341 بالغ بر 20000 کشته داشت.
زلزله 6.8 طبس در 1357 بالغ بر 25000 کشته داشت.
زلزله 7.4 رودبار و منجيل در 1369 بيش از 35000 کشته داشت.
زلزله 7.6 بم در 1382 با بالغ بر 45000 کشته به بزرگترين تلفات تبديل شد.
امروز کشور در مواجه با زلزله کرمانشاه به.بزرگی 7.3 ريشتر داغدار نزديک به 400 عزيز از دست رفته است که قطعا مرهون نتايج تلاش بی وقفه بسياری از دستگاهها در اعمال اصوا ايمنی و رشد و هوشمندی عامه مردم در خروج به موقع از اماکن و ساختمانها بوده است.

گفتم: يعنی تلفات انسانی ناشی از زلزله کرمانشاه با بزرگی 7.3 ريشتر نسبت به موارد مشابه در گذشته به حدود 3% کاهش يافته است؟
گفت: آقاجون حتما تک تک عزيزان آسيب ديده از زلزله هم برای کشور و مردممان زياد است اما واقعيت اين است که نسبت به زلزله های بوئين زهرا ، طبس ، رودبار و منجيل و بم در شرايط بسيار مناسبی از حيث کاهش چشمگير تلفات و ارائه خدمات امدادی قرار داريم فراموش نکنيم که بسياری از بالاترين مقامات مسئول کشوری و لشگری از ديشب تا اين لحظه در مناطق زلزله زده حضور داشته و از نزديک بر امر امداد رسانی مديريت داشتند.

  تعداد بازديدها: 820
   


 این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=78650
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.