تاريخ انتشار: 19 خرداد 1397 ساعت 18:52:20
نگاهی دیگر (قسمت سیصدودوازدهم)

گفتم: آقاجون تلویزیون برای شب های احیا سخنرانی جمعی از مخالفین دولت شامل علم الهدی ، میرباقری ، رئیسی ، پناهیان را برای پخش انتخاب کرد.
- مصاحبه خبری راهپیمایی روز قدس تبریز نیز پدیده جالبی بود تلویزیون بجای آل هاشم امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در آذربایجان مصاحبه با رئیسی را پخش کرد.
گفت: سالهاست بسیاری از مردم کشورمان از صدا و سیما بعنوان بازوی تبلیغات انحصاری جریان خاص سیاسی یاد می کنند.
گفتم: چرا با این اوضاع و احوال مرجع مشخصی بر عملکرد و اصلاح رویه های سیاسی این سازمان عظیم ارتزاق کننده از بوجه عمومی کشور اقدام نمی کند؟
گفت: براساس اصل ۷۶ قانون اساسی فرماندهان و روسای مراکز متعدد با انتخاب رهبری است ضمنا براساس اصل ۱۷۵ شورایی متشکل از نمایندگان سه قوه مسئولیت نظارت بر صدا و سیما را به عهده دارند.
گفتم: چرا علی رغم پیش بینی انتخاب و انتصاب رئیس سازمان در اصل ۱۱۰ و شورای عالی نظارتی مندرج در اصل ۱۷۵ قانون اساسی برای نظارت بر صدا و سیما ، این سازمان هم مانند نیروهای مسلح ، قوه قضائیه و ... برای دستگاه های نظارتی قابل دسترس نیستند؟
گفت: تفسیر شورای نگهبان از اصل ۷۶ قانون اساسی دستگاه های ذیل رهبری را از نظارت دستگاه های نظارتی مستثنی کردند لذا :
- پس از اختلاف مجلس و شورای نگهبان در خصوص تفسیر اصل ۷۶ موضوع به مجمع تشخیص ارجاع و مجمع تشخیص نیز نظر شورای نگهبان را پذیرفت.
- مجمع تشخیص مصلحت پس از ابلاغ نظریه به مجلس و شورا قادر نیست بدون کسب موافقت رهبری نسبت به حذف یا اصلاح  موافقت با تفسیر شورای نگهبان اقدام کند.
- بنابراین نظارت بر عملکرد دستگاه های مذکور از جمله صدا و سیما ، قوه قضائیه و غیره مانند نیروهای مسلح همچنان برای دستگاه های نظارتی غیر قابل دسترس و ناممکن خواهند بود.

گفتم: پس از تعریف رهبری از دستگاه های مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به دستگاه های تحت مدیریت رهبری و دستگاه های دارای روسای منصوب رهبری علی الظاهر نباید برای اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه های از این دست مشکلی ماتده باشد؟
گفت: آقاجون تنها راه خاتمه وضعیت غیر قابل قبول نظارت ناپذیری دستگاه های عریض و طویلی از این دست که از بودجه عمومی ارتزاق  می کنند درخواست لغو مصوبه قبلی مجمع تشخیص توسط رئیس مجمع تشخیص از رهبری و اخذ موافقت معظم له می باشد.

  تعداد بازديدها: 1043
   


 این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=80318
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.