تاريخ انتشار: 22 اسفند 1397 ساعت 23:59:26
حاکمیت خود را قدیس نداند واز مناظره برای یافتن حقیقت استقبال کند

جماران: واقعیت آن است که وضع بهم ریخته اقتصاد همه را از کیفیت اداره مملکت شاکی وگاه ناامید کرده است. 

در این میان جماعتی وظیفه خود میدانند به هر ضرب وزوری وضعیت فعلی را توجیه وخطا ها را به گردن دیگران اعم از رقبای داخلی وبیگانگان بیاندازند. 

این جماعت واقعیت عصر فضای مجازی و جریان آزاد اطلاعات را درک نکرده اند. در عصر حاضر توجیحات تنها منجر به نا امیدی از اصلاح واعتراض وسپس انقلاب می گردد. 

گذشت ، زمانی که اطلاعات یک سویه اغلب مردم را مجاب وهمراه می نمود. 

امروز حاکمیتی قابلیت استمرار دارد که از پس اقناع مردم که مورد هجوم انواع اطلاعات هستند ، نسبت به انچه گذشته وانچه پیش روست بر آید. 

از این رو بجاست صدا وسیما به عنوان تاثیر گذار ترین رسانه ای که میتواند در وادی اقناع وهمراه نمودن ملت با حاکمیت قدم بردارد از سیاستهای نخ نمای تبلیغاتی سابق دست برداشته ومناظره های قوی بین جریانهای مختلف را در دستور کار قرار دهد. 

حاکمیتی که خود را قدیس نمیداند از مناظره ومباحثه یعنی جستجوی حقیقت استقبال میکند. 

یافتن حقیقت در مسائل ، کاری دشوار است علی الخصوص در جامعه ای که دچار بیماری تملق وخودکم بینی است لذا بایست از انرژی تمامی نخبگان برای جستجوی حقیقت استفاده نمود. وبجای بستن دهان منتقدین ، چشمان خود را برخطاهایمان باز کنیم.

  تعداد بازديدها: 723
   


 این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=82839
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.