تاريخ انتشار: 21 آبان 1399 ساعت 22:20:10
"بمناسبت درگذشت حاج ابراهیم کانطوری" ابوالزوجه آقای مجتبی رسولی

هیئت انصارالخمینی (ره) درگذشت تاسف برانگیز آن مسافر دیار دوست را صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن فقید  سعید ، همنشینی با ائمه ی اطهار (علیهم السلام) در بهشت برین و برای بازماندگان داغدیده ، بویژه برادر ارجمند جناب آقای حاج مجید نگهبان عضو امنای این هیئت صبوری و تندرستی مسئلت می نماید.

کلیه ی مشایعت کنندگان مغزا و عزیزانی که در قرنطینه بسر می برند، برای شادی روح پاک آن مرحوم مغفور ، اولیاء جنت مکان و برادر شهیدش ، سوره های حمد و توحید را قرائت فرمایید .برگرفته شده از سایت انصارالخمینی (ره) به نشانی: http://fajr57.ir/?id=85834

با کمال تالم و تاسف به اطلاع می رساند

زنده یاد حاج ابراهیم کانطوری

ابوالزوجه ی آقای مجتبی رسولی دعوت حق را لبیک گفت

هیئت انصارالخمینی (ره) درگذشت تاسف برانگیز آن مسافر دیار دوست را خدمت خانواده ی معزا صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن فقید  سعید ، همنشینی با ائمه ی اطهار (علیهم السلام) در بهشت برین و برای بازماندگان داغدیده ، بویژه برادر ارجمند جناب آقای مجتبی رسولی عضو فعال این هیئت ، صبوری و سلامتی مسئلت می نماید.

متمنی است برای آمرزش و شادی روح آن مرحوم مغفور ، سوره های مبارکه ی حمد و توحید را قرائت فرمایید .

هیئت انصارالخمینی (ره) درگذشت تاسف برانگیز آن مسافر دیار دوست را صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن فقید  سعید ، همنشینی با ائمه ی اطهار (علیهم السلام) در بهشت برین و برای بازماندگان داغدیده ، بویژه برادر ارجمند جناب آقای حاج مجید نگهبان عضو امنای این هیئت صبوری و تندرستی مسئلت می نماید.

کلیه ی مشایعت کنندگان مغزا و عزیزانی که در قرنطینه بسر می برند، برای شادی روح پاک آن مرحوم مغفور ، اولیاء جنت مکان و برادر شهیدش ، سوره های حمد و توحید را قرائت فرمایید .برگرفته شده از سایت انصارالخمینی (ره) به نشانی: http://fajr57.ir/?id=85834

هیئت انصارالخمینی (ره) درگذشت تاسف برانگیز آن مسافر دیار دوست را صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن فقید  سعید ، همنشینی با ائمه ی اطهار (علیهم السلام) در بهشت برین و برای بازماندگان داغدیده ، بویژه برادر ارجمند جناب آقای حاج مجید نگهبان عضو امنای این هیئت صبوری و تندرستی مسئلت می نماید.

کلیه ی مشایعت کنندگان مغزا و عزیزانی که در قرنطینه بسر می برند، برای شادی روح پاک آن مرحوم مغفور ، اولیاء جنت مکان و برادر شهیدش ، سوره های حمد و توحید را قرائت فرمایید .برگرفته شده از سایت انصارالخمینی (ره) به نشانی: http://fajr57.ir/?id=85834

هیئت انصارالخمینی (ره) درگذشت تاسف برانگیز آن مسافر دیار دوست را صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن فقید  سعید ، همنشینی با ائمه ی اطهار (علیهم السلام) در بهشت برین و برای بازماندگان داغدیده ، بویژه برادر ارجمند جناب آقای حاج مجید نگهبان عضو امنای این هیئت صبوری و تندرستی مسئلت می نماید.

کلیه ی مشایعت کنندگان مغزا و عزیزانی که در قرنطینه بسر می برند، برای شادی روح پاک آن مرحوم مغفور ، اولیاء جنت مکان و برادر شهیدش ، سوره های حمد و توحید را قرائت فرمایید .برگرفته شده از سایت انصارالخمینی (ره) به نشانی: http://fajr57.ir/?id=85834

هیئت انصارالخمینی (ره) درگذشت تاسف برانگیز آن مسافر دیار دوست را صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن فقید  سعید ، همنشینی با ائمه ی اطهار (علیهم السلام) در بهشت برین و برای بازماندگان داغدیده ، بویژه برادر ارجمند جناب آقای حاج مجید نگهبان عضو امنای این هیئت صبوری و تندرستی مسئلت می نماید.

کلیه ی مشایعت کنندگان مغزا و عزیزانی که در قرنطینه بسر می برند، برای شادی روح پاک آن مرحوم مغفور ، اولیاء جنت مکان و برادر شهیدش ، سوره های حمد و توحید را قرائت فرمایید .برگرفته شده از سایت انصارالخمینی (ره) به نشانی: http://fajr57.ir/?id=85834
  تعداد بازديدها: 446
   


 این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=87681
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.