انصارالخمینی(ره)

طرح ختم قرآن کریم

جناب آقای        سرکار خانم


درج شماره تلفن همراه الزامی نیست، اما در صورت ثبت، پیامک حزب های تخصیص داده شده، به این شماره ارسال خواهد شد.

تا کنون کاربران سایت متعهد شده اند 147 حزب (1 ختم کامل و 6 جزء)از قرآن کریم را قرائت کنند.